1. α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου (από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του πωλητή)
ή β) Άδεια υπαίθριου εμπορίου πωλητή επαγγελματία λαϊκών αγορών
ή γ) Άδεια υπαίθριου εμπορίου πωλητή παραγωγού λαϊκών αγορών
ή δ) Άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου
ή ε) Επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
ή ζ) Άδεια διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας ή αδειούχους φορείς (Κ.Α.Λ.Ο.) 
2.Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής εν ισχύ.
3. Άδεια καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου (Χορηγείται από το Δήμο ΜΟΝΟ μετά την εξόφληση)
4. Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του.
5. Πιστοποιητικό Υγείας (Αφορά μόνο Υγειονομικού ενδιαφέροντος)
6. Αίτηση Συμμετοχής Εκθετών. Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση που βρίσκεται παρακάτω.
Close Menu
×

Cart